BŁĄD: Wyjatek: Nieznana akcja: das
PLIK: /home/tapi/public_html/klasy/Kontroler.klasa.php
LINIA: 39

plik: /home/tapi/public_html/klasy/FrontController.klasa.php
linia: 27
funkcja: wykonajAkcje
klasa: Kontroler
typ: ->

plik: /home/tapi/public_html/klasy/FrontController.klasa.php
linia: 27
funkcja: wykonajAkcje
klasa: Kontroler
typ: ->

plik: /home/tapi/public_html/public/index.php
linia: 5
funkcja: wykonaj
klasa: FrontController
typ: ->